Jaunumi

28.04.2015

Lielā talka 2015

SIA „Ozolnieku KSDU” mērķis lielajā talkā bija uzlabot un labiekārtot objektus Emburgā un Garozā. Emburgā, 1. maija ielā 5; 6 un „Namejos” tika nokrāsoti bērnu laukuma vingrošanas stieņi un uzstādītas SIA „Ozolnieku KSDU” pašdarinātas šūpoles, tika uzlabotas bērnu smilškastes, kā arī uzstādīti  jauni soliņi.  Darbos tika iesaistīti ne tikai strādājošie komunāldienesta darbinieki, bet arī Emburgas čaklie bērni , kuri cītīgi palīdzēja krāsošanas darbos. Savukārt, veicot aptauju Garozas pusē, ti Lasīt vairāk

27.04.2015

Paziņojums Saules 7, Brankās iedzīvotājiem

28.05.2015 laika posmā no plkst. 9:00 līdz 16:00 iespējams īslaicīgs elektroapgādes pārtraukums (līdz 30 min.), A/S "Sadales tīkls" plānoto remontdarbu dēļ.

Lasīt vairāk

20.04.2015

Paziņojums Jaunpēternieku iedzīvotājiem!

28.04.2015 no plkst. 09:30 līdz plkst. 16:30, sakarā ar A/S "Sadales tīkls" plānotajiem remontdarbiem elektrosadales tīklā, Jaunpēterniekos nebūs ūdens.

Lasīt vairāk

17.04.2015

Paziņojums Parka ielas 3 iedzīvotājiem

SIA „Ozolnieku KSDU” informē, ka 2015.gada 11. maijā plkst. 18:00 SIA "Ozolnieku KSDU" telpās notiks Parka ielas 3 mājas kopsapulce.

Darba kārtībā:

1.2014.gada ieņēmumu-izdevumu apstiprināšana;

2.Apsaimniekošanas tāmes apstiprināšana 2015.gadam;

3.Citi jautājumi.

Lasīt vairāk

14.04.2015

Svarīga informācija par skaitītāju rādijumu nodošanu!

SIA „Ozolnieku KSDU” informē, ka no 25.04.15 ikmēneša ūdens skaitītāju rādījumus būs iespējams nodot tikai rakstiskā veidā.

  • iesniedzot ūdens lapu SIA „Ozolnieku KSDU” birojā vai mājas vecākajam, vai daudzdzīvokļu mājas OKSDU pastkastītē;
Lasīt vairāk

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104