Jaunumi

12.06.2012

Daudzdzīvokļu mājas Kastaņu ielā 5, Ozolniekos renovācijas iepirkums

Tiek izsludināts iepirkums Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Kastaņu ielā 5, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā Eiropas savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/10/08/176 "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kastaņu ielā 5, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā energoefektivitātes paaugstināšana" ietvaros.

Identifikācijas Nr. OKSDU 2012/9

Lasīt vairāk

11.06.2012

Tālrunis avāriju pieteikšanai

Avāriju pieteikumam sestdienās un svētdienās zvanīt pa tālruni 26677751

Lasīt vairāk

11.06.2012

Jautājumi un atbildes par Iepirkumu “Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība”. Identifikācijas Nr. OKSDU 2012/7KF

Jautājumi un atbildes Iepirkumam “Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība” Kohēzijas fonda līdzfinansētajam projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku ciemā”

Lasīt vairāk

05.06.2012

Meliorācijas ielas 21 renovācijas iepirkuma konkursa uzvarētājs

SIA "Ozolnieku KSDU" iepirkumu komisija par Meliorācijas ielas 21, renovācijas iepirkumu konkursa uzvarētāju ir pasludinājusi SIA "Rimts"

Lasīt vairāk

04.06.2012

Saules ielas 11, Brankās renovācijas iepirkuma konkursa uzvarētājs

SIA "Ozolnieku KSDU" iepirkumu komisija par Saules ielas 11, Brankās renovācijas iepirkumu konkursa uzvarētāju ir pasludinājusi SIA "Rimts"

Lasīt vairāk

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104