Jaunumi

04.06.2012

Paziņojums par noslēgtu pakalpojumu līgumu

2012. gada 1. jūnijā noslēgts līgums par juridisko pakalpojumu sniegšanu Nr. 16/2012 iepirkumā : "Juridiskie pakalpojumi, Identifikāc. Nr. OKSDU 2012/8".

Lasīt vairāk

01.06.2012

Tiek izsludināts konkurss - Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība Kohēzijas fonda līdzfinansētajam projektam

Tiek izsludināts konkurss - Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība Kohēzijas fonda līdzfinansētajam projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku ciemā” Civiltiesiskā līguma Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/029 ietvaros (FIDIC Dzeltenā grāmata), iepirkuma identifikācijas Nr. OKSDU 2012/7KF

Lasīt vairāk

01.06.2012

Tiek izsludināts konkurss - Projektēšana un būvdarbi - Ūdens ieguves, sagatavošanas un uzglabāšanas ietaišu projektēšana un izbūve, Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu projektēšana un izbūve

„Projektēšana un būvdarbi - Ūdens ieguves,  sagatavošanas un uzglabāšanas ietaišu(ŪAS) projektēšana un izbūve, Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu(NAI)  projektēšana un izbūve projekta  „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku ciemā” Civiltiesiskā līguma Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/029 ietvaros, (FIDIC Dzeltenā grāmata), iepirkuma identifikācijas Nr. OKSDU 2012/6KF.

Lasīt vairāk

28.05.2012

Namu pārvaldnieka vakance

SIA "Ozolnieku KSDU" aicina darbā dzīvojamo māju pārvaldnieku

Lasīt vairāk

18.05.2012

Daudzdzīvokļu mājas Kastaņu ielā 6, Ozolniekos renovācijas iepirkums

Tiek izsludināts iepirkums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Kastaņu ielā 6, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0./10/08/100 "Daudzdzīvokļu mājas Kastaņu ielā 6, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā energoefektivitātes paaugstināšana" ietvaros.

Identifikācijas Nr. OKSDU 2012/5 ERAF

Lasīt vairāk

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104