Cenrādis

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

mērv.

Cena

Centralizētā siltumapgāde

Siltumenerģijas tarifs Ozolniekos

MWh

98.29

Siltumenerģijas tarifs Kalnciemā MWh 154.91

Siltumenerģijas tarifs Brankās

MWh

189.72

Siltumenerģijas tarifs Ānē

MWh

151.96

Maksa iedzīvotājiem ar valsts kompensāciju Ozolniekos

MWh

83.14

Maksa iedzīvotājiem ar valsts kompensāciju Kalnciemā

MWh

109.49

Maksa iedzīvotājiem ar valsts kompensāciju Ānē

MWh

109.20

Maksa iedzīvotājiem ar valsts kompensāciju Brankās

MWh

112.97

 

Maksas pakalpojumi

Speciālistu/strādnieku pakalpojumi

bez PVN

Siltumenerģētikas tehniķis

stunda

25.00

30.25

Citi pakalpojumi

bez PVN

Tiešie maksājumi norēķinos par siltumenerģijas piegādi

mēnesis

2.48

3.00

Siltumapgādes tarifs Teteles ciemā no 10.2022 līdz 02.2023