Cenrādis

Nr. Pakalpojuma nosaukums mērv.
Cena
SPRK regulētie pakalpojumi
Centralizētā siltumapgāde
Siltumenerģijas tarifs Ozolnieku ciemā MWh
100,38
Siltumenerģijas tarifs Brankas ciemā MWh
148,84
Siltumenerģijas tarifs Ānes ciemā MWh
156,23
Maksas pakalpojumi
Speciālistu/strādnieku pakalpojumi bez PVN
Santehniķis stunda 15.13 18.39
Citi pakalpojumi bez PVN
Tiešie maksājumi norēķinos par siltumenerģijas piegādi mēnesis 2.48 3.00