Cenrādis

Nr. Pakalpojuma nosaukums mērv.
Cena
SPRK regulētie pakalpojumi
Centralizētā siltumapgāde
Siltumenerģijas tarifs Ozolniekos MWh
100,38
Siltumenerģijas tarifs Brankās MWh
148,84
Siltumenerģijas tarifs Ānē MWh
156,23
Maksa iedzīvotājiem ar valsts kompensāciju Ozolniekos MWh 84.19
Maksa iedzīvotājiem ar valsts kompensāciju Kalnciemā MWh 109.49
Maksa iedzīvotājiem ar valsts kompensāciju Ānē MWh 109.62
Maksa iedzīvotājiem ar valsts kompensāciju Brankās MWh 108.42
Maksas pakalpojumi
Speciālistu/strādnieku pakalpojumi bez PVN
Santehniķis stunda 15.13 18.39
Citi pakalpojumi bez PVN
Tiešie maksājumi norēķinos par siltumenerģijas piegādi mēnesis 2.48 3.00