Izcenojumi

Siltumenerģijas, dzeramā ūdens un kanalizācijas tarifs

Pakalpojumi/Darbu veidi

Tarifs bez PVN

Siltumenerģijas tarifs Ozolnieku ciemā (1 MWh)

56,56 eiro

Siltumenerģijas tarifs Brankas ciemā (1 MWh)

49,61 eiro

Siltumenerģijas tarifs Ānes ciemā (1 MWh)

52,43 eiro

Ūdens tarifs (m3)

0,81 eiro

Kanalizācijas tarifs (m3)

1,49 eiro

Ūdens skaitītāja maiņa, noplombēšana

24,80 eiro

Ūdens skaitītāja plombēšana

3,31 eiro

Ūdens skaitītāja maiņa ar distances nolasīšanas ierīces uzstādīšanu

45,46 eiro

Siltumenerģijas skaitītāja baterijas nomaiņa un plombēšana

17,28 eiro

Siltummaiņas skalošana (bez transporta)

111,43 eiro

Tiešie norēķini (no dzīvokļa mēnesī)

2,48 eiro

Rēķina piegāde (abonentam mēnesī)

1,24 eiro

Strādnieka pakalpojumi (stunda)*

12,00 eiro

Objekta apsekošana / apjomu uzmērīšana (stunda)

25,00 eiro

Tāmēšana ar tāmes summu līdz 300 EUR

20,00 eiro

Tāmēšana ar tāmes summu no 301 līdz 1000 eiro

50,00 eiro

Tāmēšana ar tāmes summu no 1001 līdz 5000 eiro

100,00 eiro

Tāmēšana ar tāmes summu virs 5000 eiro (% no tāmes)

2%

*) Cena norādīta par pakalpojumu darba laikā. Ārpus darba laika tarifs tiek reizināts ar koeficientu 1,5, svētkus dienās - ar koeficientu 2.