Uzaicinājums piedalīties uzklausīšanas sanāksmē

Datums: 25.06.2013

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija) 2013.gada 4.jūlijā plkst.12:00 Ozolnieku novada domes ēkā, Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā rīkos uzklausīšanas sanāksmi par SIA „Ozolnieku KSDU” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu Ozolnieku novada Ozolnieku pagastam, Cenu pagasta Branku ciemam un Jaunpēternieku ciemam, Salgales pagasta Emburgas ciemam un Garozas ciemam.

Komisija uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājusi SIA „Ozolnieku KSDU” pilnvaroto pārstāvi, kas varēs komentēt iesniegtā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA „Ozolnieku KSDU” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt  pa telefonu vai e-pastu līdz 2013.gada 3.jūlijam (kontaktpersona Kristīne Breikša, t.67873185;  kristine.breiksa@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar SIA „Ozolnieku KSDU” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu var Komisijas mājas lapā http://www.sprk.gov.lv, sadaļā: par SPRK/sabiedrības līdzdalība/uzklausīšanas sanāksmes/izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam  nodrošināt tulkojumu valsts valodā.
Atpakaļ