Paziņojums par pēdējās nedēļas pārtraukumiem ūdens piegādē Ozolnieku ciematā.

Datums: 05.12.2013

renov

SIA "Ozolnieku KSDU" atvainojas par pēdējās nedēļas pārtraukumiem ūdens piegādē Ozolnieku ciematā.
Pašlaik notiek jaunās „Ūdens ieguves, sagatavošanas un uzglabāšanas ietaises” pieņemšana ekspluatācijā. Novembra un decembra mēnesī notiek iekārtu, to mezglu pārbaude un testēšana.
Visu iekārtu darbība ir automatizēta, kurai jānodrošina tās darbība bez operatora klātbūtnes.
Par jebkuras ierīces atslēgšanos vai darbības nobīdes no normas ir priekšlaicīgi jāsaņem īsziņas uz trīs mūsu darbinieku mobilajiem telefoniem, kuri ir apmācīti novērst un nodrošināt sistēmas darbību autonomā režīmā.
Tieši automātikas nodrošināšanas sistēma un tās programma “PLC SCADA” atkārtoti nespēja nodrošināt iekārtu atbilstošu funkcionēšanu un mūsu darbinieki nesaņēma īsziņas par sistēmas kļūdām, kā rezultātā notika ūdens piegādes pārtraukumi, kas nav pieļaujams.
SIA ”Ozolnieku KSDU” atcēla plānoto objekta nodošanu Ozolnieku novada Būvvaldei decembra mēnesī, turpinot objekta darbību testa režīmā, lai pilnībā pārliecinātos par automātiskājā sistēmā esošo nepilnību novēršanu.
SIA”Ozolnieku KSDU” veic nepieciešamos pasākumus, lai, objektam strādājot testa režīmā, netiktu pieļauti ūdens padeves pārtraukumi.
Ierosinām iedzīvotājiem šajā projekta ieviešanas laikā turēt mājās nelielus ūdens krājumus.

Atvainojamies par sagādātām neērtībām un ļoti ceram uz Jūsu atsaucību un pacietību šajā pārmaiņu laikā.

Ar cieņu
SIA”Ozolnieku KSDU” valdes priekšsēdētājs Gunārs Jaunsleinis

P.S.

Ozolnieku novada komunālo pakalpojumu uzņēmums SIA „Ozolnieku KSDU” laika periodā no 2012.gada līdz 2014.gadam realizē projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku ciemā”ID. Nr. OKSDU 2012/6KF ietvaros ūdens ieguves, sagatavošanas un uzglabāšanas ietaišu izbūvi, ( Ūdens ieguves, sagatavošanas un uzglabāšanas ietaišu projektēšana uz izbūve Ozolniekos  ID. Nr. OKSDU 2012/6KF, līg. Nr.31/2012 no 07.11.2012), notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūvi,(Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu projektēšana un izbūve Ozolniekos (FIDIC Dzeltenā grāmata)  ID. Nr.OKSDU 2012/6KF; līg. Nr.32/2012 no 02.11.2012.)kā arī ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu (Ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Ozolniekos ID. Nr. OKSDU 2013/2KF ; līg. Nr.29/2013 no 17.06.2013.)Ozolniekos. Projekta realizēšanu līdzfinansē ES Kohēziju fonds.
Atpakaļ