Izsludināts iepirkums mājas Saules ielā 1, Brankās, renovācijai

Datums: 08.04.2014

SIA "Ozolnieku KSDU" ir izsludinājusi iepirkumu "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 1, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, vienkāršota renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/10/066 "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 1 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" ietvaros." Iepirkuma identifikācijas Nr. OKSDU 2014/3 ERAF

Piedāvājumu iesniegšana līdz 2014.gada 23.aprīlim, plkst. 14:00.

Sīkāk skatīt sadaļā IEPIRKUMI

 
Atpakaļ