SIA "Ozolnieku KSDU" ir uzsācis aktīvu darbu ar parādniekiem

Datums: 17.11.2010

Ir uzsākta apkures sezona un ieilgušās krīzes dēļ daudzi iedzīvotāji jau vasarā nav pienācīgi pildījuši savas saistības pret komunālo pakalpojumu sniedzējiem. Kā zināms, ziemā komunālo pakalpojumu slogs ir krietni augtāks un rūpīgāk ir jāplāno savi izdevumi, lai spētu laikus norēķināties par saņemtajiem ūdensapgādes, kanalizācijas, apsaimniekošanas un citiem pakalpojumiem.

Pakalpojumu sniedzējs SIA "Ozolnieku KSDU" ir uzsācis aktīvu darbu ar parādniekiem. Atgādinām pakalpojumu saņēmējiem par nenokārtotajām saistībām un pateicamies tiem iedzīvotājiem, kas ir centušies nokārtot kavētos maksājumu. Novērtējam arī klientu vēlmi sastādīt parāda apmaksas grafiku gadījumos, ja nespēj savas saistības segt īsā laika posmā. SIA "Ozolnieku KSDU" vienmēr ir gatavi sadarboties un ar izpratni cenšas vienoties par pieņemamāko variantu parāda segšanai.

Un tomēr - no nekā nekas nerodas. Mūsu resursi ir ierobežoti un nevaram atļauties sniegt pakalpojumus bez atlīdzības. Skumji redzēt atsevišķu iedzīvotāju nevēlēšanos sadarboties, kā arī ļaunprātīgu pakalpojumu neapmaksāšanu ilgstošā laika posmā. No tādas parazitēšanas cieš ne tikai SIA "Ozolnieku KSDU", bet arī citi attiecīgās mājas un visa novada iedzīvotāji. Tāpēc būsim spiesti ķerties pie skarbākiem līdzekļiem un aizstāvēt savas intereses LR tiesu iestādēs vai arī saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pārtraukt ūdens piegādi un notekūdeņu novadīšanu lielajiem un ilgstošajiem parādniekiem.

Uzaicinām iedzīvotājus, kam ir uzkrājušās parādsaistības, sazināties ar SIA "Ozolnieku KSDU" juristi pa tālruņiem 63050111 vai 28679972, lai vienotos par parāda apmaksas kārtību, kā arī atgādinām, ka trūcīgas personas ir tiesīgas griezties pēc palīdzības Ozolnieku novada sociālajā dienestā.
Atpakaļ