Dzīvokļa īpašuma likums

Datums: 19.11.2010

SIA „Ozolnieku KSDU" informē, ka 2010.gada 28.oktobrī tika pieņemts Dzīvokļa īpašuma likums, kas nosaka dzīvokļa īpašuma statusu, dzīvokļa īpašnieka tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī dzīvokļu īpašnieku kopības kompetenci un lēmumu pieņemšanas kārtību. Jaunais likums stāsies spēkā 2011.gada 1.janvārī.
Atpakaļ