PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Datums: 31.07.2014

KFKF

Tiek izsludināta iepirkuma "Siltumtīklu izbūve Ozolniekos” Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/039 "Siltumtīklu izbūve Ozolniekos" ietvaros 1.kārta – kandidātu atlase. Iepirkuma identifikācijas Nr. OKSDU 2014/9 KF.

Iepirkuma priekšmets – Siltumtrases tehniskā projekta izstrāde un izbūve saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām, tai skaitā tehniskām specifikācijām, kā arī autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana.

Iepirkuma nolikums ar pielikumiem pieejams vietnē www.oksdu.lv vai ar to iespējams iepazīties Kastaņu ielā 2, Ozolniekos, līdz 2014.gada 20.augustam, plkst 14:00. Sīkāka informācija pa tālruni 63084560 vai epastu info@oksdu.lv.

Pieteikumi iesniedzami SIA “Ozolnieku KSDU”, Kastaņu ielā 2, Ozolniekos, līdz 2014.gada 20.augustam, plkst. 14:00.
Atpakaļ