Tiek izsludināts jauns iepirkums!

Datums: 04.08.2014

KFKF

Tiek izsludināta iepirkuma "Šķeldas katlumājas ar jaudu 3.1 MW/st izbūve Ozolniekos” Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/037 "Šķeldas katlu mājas izbūve Ozolniekos" ietvaros 1.kārta – kandidātu atlase. Iepirkuma identifikācijas Nr. OKSDU 2014/8 KF.

Iepirkuma priekšmets – Ozolnieku ciemata šķeldas katlumājas ar jaudu 3.1 MW/st būvniecība, t.sk., projekta izstrāde un autoruzraudzība, saskaņā ar „atslēgas” projektu līguma noteikumiem.

Iepirkuma nolikums ar pielikumiem pieejams vietnē www.oksdu.lv vai ar to iespējams iepazīties Kastaņu ielā 2, Ozolniekos, līdz 2014.gada 25.augustam, plkst 14:00. Sīkāka informācija pa tālruni 63084560 vai epastu info@oksdu.lv.

Pieteikumi iesniedzami SIA “Ozolnieku KSDU”, Kastaņu ielā 2, Ozolniekos, līdz 2014.gada 25.augustam, plkst. 14:00.
Atpakaļ