Apsaimniekošanas maksa 2011. gadā

Datums: 04.01.2011

Sākot ar 2011. gada 1. janvāri apsaimniekošanas maksa tiek aprēķināta par iepriekšējo mēnesi, nevis kā līdz šim - par tekošo mēnesi.
Atpakaļ