Siltumtīklu izbūve Ozolniekos

Datums: 17.06.2013

SIA „Ozolnieku KSDU” informē, ka ir uzsākusi projekta „Siltumtīklu izbūve Ozolniekos” realizāciju. Projekta līdzfinansējumam SIA „Ozolnieku KSDU” ir noslēgusi līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru Nr. L-PCS-13-0091 par projekta “Siltumtīklu izbūve Ozolniekos” realizāciju, kas paredz Kohēzijas Fonda programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.2.1. aktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” līdzfinansējumu projekta attiecināmajām izmaksām 40% apmērā.

SIA „Ozolnieku KSDU” projektu īsteno, lai uzlabotu esošo katlu māju Kastaņu ielas 2, Skolas ielas 9 un siltumtīklu darbības efektivitāti. Realizējamā projekta mērķi ir:

  • Samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmā;
  • Jaunu siltumtīklu izbūve līdz Ozolnieku vidusskolai, lai pieslēgtu to Skolas ielas 9 katlu mājai;
  • Savienot katlumājas Skolas ielā 9 un Kastaņu ielā 2, nodrošinot vienmērīgu noslodzi siltumtīklos.Atpakaļ