Skaitītājus privātmājām mainīs SIA “Ozolnieku KSDU”

Datums: 23.05.2016

Saistībā ar jaunpieņemto Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu no šā gada ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu un maiņu individuālajās dzīvojamās mājās veiks SIA «Ozolnieku KSDU». Šīs izmaiņas gan neskar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus, kuru pienākums ir nomainīt skaitītājus savā dzīvoklī.

Pirms izmaiņām normatīvajos aktos par ūdens patēriņa skaitītāja uzstādīšanu, nomaiņu un verificēšanu individuālajās dzīvojamās mājās atbildīgs bija īpašnieks, kura pienākums par saviem līdzekļiem bija veikt mērierīču uzturēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem. Ar 1. janvāri šis pienākums ir uzticēts ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam. Jaunais Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums ir definējis arī šo mērierīču nosaukumu, un turpmāk tās sauks par komercuzskaites mēraparātiem.

«Ozolnieku KSDU» ir uzsācis pakāpenisku komercuzskaites mēraparātu nomaiņu atbilstoši sagatavotam grafikam, kas ir mēraparātu, kuriem beidzies verifikācijas termiņš, nomaiņa. Atsevišķos īpašumos mērierīces tiks uzstādītas pirmo reizi, jo līdz šim individuālo dzīvojamo māju īpašnieki to nebija izdarījuši. Pēc mērierīces uzstādīšanas objekti tiks periodiski apsekoti, lai pārliecinātos par ierīču pareizu darbību.

Jaunais likums paredz pienākumu objekta īpašniekam par saviem līdzekļiem izbūvēt komercuzskaites mēraparāta mezglu, kurā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs uzstādīs jauno ierīci vai veiks tās nomaiņu. Lielākajā daļā māju novadā šādi mezgli jau ir izbūvēti un atrodas centrālajā ūdensvada ievadā dzīvojamā mājā. Pienākums izveidot šāda veida mezglu vairāk ir attiecināms uz to māju īpašniekiem, kur līdz šim nebija uzstādīti skaitītāji.

Lai izbūvētu mezglu, mājas īpašniekam jāvēršas SIA «Ozolnieku KSDU» ar iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegšanu komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei. Pēc mezgla izbūves ir jāinformē SIA «Ozolnieku KSDU » darbinieku Raiti Redeliņu, tel 26329728 vai izpilddirektoru Agri Rozenfeldu, tel 29392373, un uzņēmuma darbinieki uzstādīs mērierīci.

Uzņēmums izmantos augstas kvalitātes mērierīces, kuras aizsargātas gan pret mehānisku, gan magnētisku, gan jebkādu citu nesankcionētu iejaukšanos, kā arī katra mērierīce tiek aprīkota ar numurētu plombi.
Atpakaļ