Izsludināts iepirkums dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbu sniegšanai

Datums: 22.09.2016

SIA "Ozolnieku KSDU" iepirkumu komisija 2016.gada 22.septembrī izsludinājusi iepirkuma procedūru Publisko iepirkumu likuma 82.panta kārtībā ar ID Nr. OKSDU 2016/6 "Dūmvadu, tās pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi". Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.10.2016. plkst. 14:00, piedāvājumi iesniedzami Kastaņu ielā 2, Ozolniekos, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018. Piedāvājumu izvēles kritērijs – vislētākais piedāvājums.

Iepirkuma dokumenti ievietoti interneta vietnē www.oksdu.lv/iepirkumi
Atpakaļ