Paziņojums par izsoli

Datums: 14.03.2017

Izsolāmās mantas nosaukums un atrašanās vieta

Grīdu uzkopjamā iekārta KӒRCHER B40W Bp, atrodas Kastaņu ielā 2, Ozolniekos, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov.

Kur un kad var iepazīties ar izsoles noteikumiem

SIA “Ozolnieku KSDU”, Kastaņu ielā 2, Ozolniekos, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov.,

darba laiks Pr. – C.: 8.00 -17.00, (pusdienlaiks 12.00 – 13.00), Pk.: 8.00 – 14.00.

Interneta vietnē www.oksdu.lv/iepirkumi

Izsolāmās mantas apskates vieta un laiks

Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., Pr. – C.: 8.00 -17.00, (pusdienlaiks 12.00 – 13.00), Pk.: 8.00 – 14.00, tālr. 29392373

Pieteikumu reģistrācijas un izsoles vieta un laiks

Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov.,

reģistrācija līdz 2017.gada 3.aprīļa plkst.10.00

Izsole 2017.gada 3.aprīlī plkst.10.00

Izsolāmās mantas nosacītā cena, nodrošinājuma apmērs un iemaksas kārtība

Nosacītā cena 3’000.00 eur, tai skaitā PVN 21%

Nodrošinājuma apmērs – 300.00 eur

Nodrošinājums jāieskaita SIA “Ozolnieku KSDU” kontā Nr.LV44UNLA0008000508506 AS “SEB banka” ne vēlāk kā vienu dienu pirms izsoles

Izsoles veids

Rakstiska izsole

Samaksas kārtība

Pārskaitījums 7 darba dienu laikā pēc izsoles dienas
Atpakaļ