Informējam

Datums: 29.03.2017

SIA "Ozolnieku KSDU" ir apkopojis informāciju par 2016. gadā apkures vajadzībām patērēto siltumenerģiju  dzīvojamās mājās. Ar zaļo krāsu apzīmēts renovēto māju siltumenerģijas patēriņš apkures vajadzībām (kWh/m2 gadā), bet ar sarkano - nerenovēto māju patēriņš.

Siltum
Atpakaļ