Atgādinājums Ozolnieku novada iedzīvotājiem

Datums: 05.09.2017

SIA “Ozolnieku KSDU” atgādina Ozolnieku novada iedzīvotājiem sadzīves atkritumu konteineru lietošanas noteikumus


SIA “Ozolnieku KSDU” ikdienā rūpējas par Ozolnieku novada daudzdzīvokļu māju pagalmu uzkopšanu, diemžēl uzņēmuma sētniekiem ikdienas darbā nākas saskarties ar situācijām, kad atsevišķi iedzīvotāji nepārzin sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumus un izmest būvgružus, liel gabarīta un bīstamos atkritumus tam neparedzētās vietās.

Lai ieviestu skaidrību par sadzīves atkritumu uzņēmums atgādina, ka atkritumu apsaimniekošanu novada teritorijā regulē Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 6/2013 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku novadā”, kuri  paredz sadzīves atkritumu savākšanai novada administratīvajā teritorijā izmantot atkritumu konteinerus. Uzņēmuma apsaimniekojamo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāju vajadzībām ir izveidoti koplietošanas sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkti, kur ir iespējams novietot sadzīves atkritumus.

Uzņēmuma sētniekiem, veicot konteineru regulāru apsekošanu, bieži vien ir jākonstatē, ka konteineros tiek izmesti atkritumi, kas nav tam piemēroti izmēru vai bīstamības ziņā, līdz ar to atkritumu izvešana tiek kavēta, jo SIA “Clean R”, kas mūsu novadā nodrošina sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumu, atsakās izvest nepiemērotus atkritumus.

Sadzīves atkritumu konteineros ir aizliegts ievietot:

  • degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus;
  • šķidrus atkritumus;
  • infekcijas slimības izraisošus atkritumus;
  • liel gabarīta atkritumus;
  • būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus;
  • ielu smiltis;
  • sadzīvē radušos bīstamos atkritumus.

Uzņēmums aicina novada iedzīvotājus ievērot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumus un neizmest sadzīves atkritumu konteineros tam neparedzētas lietas, tāpat iedzīvotāji tiek aicināti ziņot par negodprātīgiem atkritumu radītājiem, kas neievēro noteikto kārtību, lai izmaksas par šādu atkritumu izvešanu nebūtu jāsedz visiem teritorijā dzīvojošajiem, bet gan negodprātīgajiem atkritumu radītājiem.

Lielgabarīta atkritumu un būvgružu izvešana ir atkritumu radītāja  pienākums, SIA “Ozolnieku KSDU” var sniegt palīdzību šāda veida atkritumu savākšanā un izvešanā, ja tas ir nepieciešams, savukārt, bīstamos atkritumus, kā piemēram, automašīnu riepas, krāsas, eļļas, iedzīvotājiem ir jānogādā atkritumu savākšanas punktos pašu spēkiem.

Papildus vēršam uzmanību, ka iepriekš minētie Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi paredz arī administratīvo sodu par šo noteikumu neievērošanu, lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem administratīvo sodu veidā lūdzam iedzīvotājus ievērot sadzīves atkritumu konteinerus tam paredzētajam mērķim, bet  būvgružus, lielgabarīta un bīstamos atkritumus nogādāt to savākšanas vietās.
Atpakaļ