Izsludinām konkursu uz vakanto vietu profesijā: JURISTS

Datums: 12.09.2017

Darba pienākumi:

- Izstrādāt dažādus juridiskus dokumentus (lēmumu projektus, līgumus, rīkojumus, administratīvos aktus, saistošos noteikumus, normatīvos aktus u.c. dokumentus), kā arī izvērtēt citu uzņēmuma administrācijas struktūrvienību sagatavoto juridisko dokumentu projektus;

- Sniegt juridiskas konsultācijas uzņēmuma darbiniekiem un vadībai;

- Izstrādāt iepirkumu dokumentāciju, ar iepirkumu saistītās sarakstes un citu dokumentu projektus;

- Veikt Iepirkuma komisijas kontaktpersonas funkcijas, konsultēt jautājumos, kas saistīti ar iepirkumiem, protokolēt komisijas sēdes;

- Kārtot Iepirkuma komisijas lietvedību, nodrošināt Iepirkuma dokumentu nodošanu arhīvā, izstrādāt un atjaunot Iepirkumu procedūras kārtību uzņēmumā;

- Pārstāvēt Iepirkuma komisiju visās valsts un pašvaldību institūcijās, tiesu u.c. iestādēs;

- Nodrošināt iepirkumu publikāciju ievietošanu uzņēmuma un Iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā, Latvijas vēstnesī vai reģionālajā laikrakstā;

- Izstrādāt un atjaunot iepirkumu procedūras kārtību uzņēmumā;

- Veikt daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku iedzīvotāju kopsapulču protokolēšanu, apkopot rezultātus un sagatavot rīkojumus par izmaiņām uzņēmuma informāciju tehnoloģiju uzskaites sistēmās atbilstoši iedzīvotāju pieņemtajiem lēmumiem;

- Sagatavot daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku iedzīvotāju aptauju lapas, apkopot rezultātus un sagatavot rīkojumus par izmaiņām uzņēmuma informāciju tehnoloģiju uzskaites sistēmās atbilstoši iedzīvotāju pieņemtajiem lēmumiem;

- Veikt citus līdzīga satura pienākumus.

Prasības:

- Augstākā juridiskā izglītība (vēlams, lai izglītība būtu papildināta ar speciālajām zināšanām publisko iepirkumu jomā);

- Publisko iepirkumu likuma, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma un ar tiem saistīto normatīvo aktu pārzināšana;

- Pieredze publisko iepirkumu jomā, ES projektu iepirkumu organizēšanā;

- Izteikta analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta;

- Normatīvo aktu pārzināšana, spēja metodoloģiski pareizi atrast, analizēt un piemērot tiesību normas;

- Spēja argumentēt un izklāstīt juridiskos slēdzienus;

- Labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;

- Teicamas saziņas un prezentācijas prasmes, spēja ātri novērtēt situāciju un pieņemt pamatotus lēmumus;

- Iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā.

Piedāvājam:

- Aktīvu darbu stabilā uzņēmumā.

- Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

- Izpalīdzīgu un draudzīgu kolektīvu.

 

Savu CV un motivācijas vēstuli līdz 30.09.2017. lūdzam nosūtīt uz e-pasta adresi info@oksdu.lv vai juridisko adresi Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018.
Atpakaļ