Paziņojums par tarifa projektu

Datums: 28.09.2017

 

Paziņojums par tarifa projektu

SIA “Ozolnieku KSDU”, vienotais reģistrācijas Nr. 41703003356, juridiskā adrese Kastaņu 2, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018, Latvija 27.09.2017. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku saskaņā ar 14.04.2010. SPRK lēmumu Nr. 1/7.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs *
(bez PVN)

Piedāvātais tarifs
(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).

Siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, tirdzniecība

Differencētais tarifs

67.02 EUR/MWh

N/A, differencētais tarifs

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 01.01.2018Tarifa izmaiņas ir saistītas ar Kohēzijas fonda projektu „Šķeldas katlu mājas izbūve Ozolniekos” un “Siltumtīklu izbūve Ozolniekos” realizāciju.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu  lietotājs var Kastaņu ielā 2, Ozolniekos sekojošā laikā: pirmdienās no plkst. 17.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz plkst.10.00 , kurā lietotājs var iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu, iepriekš sazinoties ar SIA „Ozolnieku KSDU” finanšu un attīstības struktūrvienības vadītāju Natāliju Beļikovu, tālruņa numurs 63084562.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „Ozolnieku KSDU” Kastaņu 2, Ozolniekos, info@oksdu.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

Ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija rīko uzklausīšanas sanāksmi par tarifu projektu, priekšlikumus un ieteikumus lietotājs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai var iesniegt uzklausīšanas sanāksmes laikā. Informācija par attiecīgo uzklausīšanas sanāksmes laiku un vietu atrodas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mājaslapā www.sprk.gov.lv.
Atpakaļ