Rēķina saņemšana e-pastā

Datums: 26.11.2018

Ņemot vērā, ka sakot ar 2018.gadā 25. maiju, tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisko personu datu aizsardzības apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Lai izpildītu Regulā noteiktas fizisko personu datu aizsardzības prasības, SIA “Ozolnieku KSDU” pieņemts lēmums par rēķinu papīra formāta piegādes kārtību klientiem.

Regulā minēto prasību ieviešana un jaunas kārtības nodrošināšana rada papildus izmaksās, līdz ar to, klientiem, kas pēc 2018.gada 25.maija vēlēsies saņemt rēķinus papīra formā, ikmēneša rēķinos tiks iekļauta maksa 0.79 eiro apmērā (ieskaitot PVN) par rēķina piegādi klienta norādītajā adresē papīra formā. Lai izvairītos no šī maksājuma, SIA “Ozolnieku KSDU” aicina klientus rakstīt iesniegumu uz info@oksdu.lv, kurā norādāma sekojoša informācija:

 

  1. Vārds, uzvārds
  2. Adrese
  3. Teksts – “Rēķinus vēlos saņemt uz elektronisko pasta adresi __________________________”Atpakaļ