Ūdensskaitītāju uzstādīšana Ānes un Teteles iedzīvotājiem

Datums: 26.11.2018

Sākot ar 2018. gada 26. novembri starp SIA "Ozolnieku KSDU" un SIA "Ovi group" panākta vienošanās par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un plombēšanu daudzdzīvokļu mājās Ānes un Teteles ciematos.

SIA "Ozolnieku KSDU" aicina iedzīvotājus zvanīt "Ovi group" pārstāvjiem vai rakstīt e-pastu siaovigroup@gmail.com. Norēķini par skaitītāju uzstādīšanu un plombēšanu tiek veikti ar komersantu.


Ovi group meistari:
Ivo, tālr. Nr.25365453 un Guntis, tālr. Nr.20321540.

SIA "Ozolnieku KSDU"
Atpakaļ