Informācija par izmaiņām izcenojumos no 01.01.2019

Datums: 30.11.2018

Sākot ar 01.01.2019. KSDU izcenojumi:

 


SIA "Ozolnieku KSDU" informē Ānes iedzīvotājus ar 2019 gada 1. janvāri rēķinos tiks iekļauta rēķinu sagatavošanas pakalpojuma maksa saskaņā ar sabiedrības cenrādi. Rēķina sagatavošana = 1.89 EUR/gab (t.sk. PVN) tiek piemērota visiem Ozolnieku novadā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem,kas norēķinās tiešo norēķinu veidā, kā arī dzīvojamās mājas , kurās nav pārvaldnieka un saņem SIA "Ozolnieku KSDU" komunālos pakalpojumus.

 

  1. Renovācijas pakalpojuma uzturēšanas maksa

    Apstiprinātā renovācijas pakalpojuma uzturēšanas maksa.

Periodā no 01.01.2019 līdz 31.12.2019. pakalpojuma izcenojums ir 0.0495 EUR/m2 (t.sk. PVN) mēnesī.

2. SSA tarifi pa teritorijām:

SSA tarifs no 01.01.2019., EUR/cilv. bez PVN

 

Ozolnieku novada teritorija

pakalpojuma sniegšanai

Tarifs no 01.01.2019. EUR/cilv.

Ozolnieki

2.846

Brankas

2.606

Jaunpēternieki

1.543

Emburga

1.612

Garoza

2.626

Tetele

1.487

Āne

1.726
Atpakaļ