Jauns sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs

Datums: 04.02.2019

Vides pakalpojumu sniedzējs SIA “Clean R” informē, ka ar 2019. gada 18.februāri Ozolnieku novadā  tiek noteikts jauns sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs. Ar iepriekš norādīto datumu stāsies spēkā jauns sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs atkritumu poligonā “Brakši” (no 48,53 uz 53,63 EUR/t+PVN), kā rezultātā paaugstināsies kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa. Saistībā ar augstāk minētajām izmaiņām, no 2019. gada 18. februāra SIA “Clean R” paaugstinās apsaimniekošanas maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. No attiecīgā datuma tarifs par viena kubikmetra nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 16,23 EUR (ieskaitot PVN).

Ņemot vērā augstāk minēto , SIA “OKSDU” ir veicis atkārtotu pārrēķinu atkritumu tarifos. Salīdzinot ar iepriekšējo tarifu, tad izmaiņas ir palielinājušās par 8.3%.

Ozolnieku novada teritorija

pakalpojuma sniegšanai

Tarifs no 18.02.2019. EUR/cilv.

Ozolnieki

3.082

Brankas

2.821

Aicinām tās daudzdzīvokļu mājas, kas nav SIA “OKSDU” apsaimniekošanā noslēgt personalizētus līgumus ar SIA “Clean R” , jo SIA “OKSDU” veic tikai un vienīgi starpnieka funkciju.
Atpakaļ