Ūdens patēriņa normas

Datums: 13.02.2019

Sakarā ar daudzajiem jautājumiem no Ozolnieku novada iedzīvotājiem, SIA "Ozolnieku KSDU" vēlas vēlreiz informēt, ka no 2019. gada 1. janvārā atbilstoši Ozolnieku novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.12/2018 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ozolnieku novada teritorijā" tiek piemērota šāda ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam, ja patērētā ūdens apjoms netiek noteikts ar komercuzskaites mēraparātu.

Ozolnieku novada teritorija

Ūdens patēriņš mēnesī, m3

Brankas

5

Garoza

6

Emburga

2

Jaunpēternieki

2

Ozolnieki

9

Āne

4

SIA "Ozolnieku KSDU"
Atpakaļ