Privātmāju ūdens patērētājiem!

Datums: 03.04.2019

Cienījamie Individuālo māju ūdens patērētāji un kanalizācijas aizvadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu izmantotāji!

 

SIA „Ozolnieku KSDU” vērš Jūsu uzmanību uz to, ka visiem privātmāju klientiem, kas izmanto mūsu uzņēmuma ūdens piegādi un kanalizācijas pakalpojumus, ir jābūt uzstādītiem ūdens skaitītājiem.

Gadījumā, ja Jūs izmantojat ūdeni dārza laistīšanai vai citur, kur ūdens netiek novadīts uz attīrīšanas ietaisēm, ir jābūt atsevišķam ūdens skaitītājam. Uzstādot ūdens skaitītāju dārza laistīšanai, patērētajam ūdens daudzumam netiek piemērots kanalizācijas pakalpojuma tarifs.

  • SIA „Ozolnieku KSDU” piedāvā nomainīt/uzstādīt skaitītājus pēc cenrāža 42 EUR

( četrdesmit divi eiro) par vienu skaitītāju,cenā ietilpst skaitītājs, ventilis un gružu filtrs, materiāls pēc fakta.

Ūdens skaitītāju rādījumus katru mēnesi jānodot 25.datumos (ja 25.datums iekrīt sestdien vai svētdien, noziņot pirmdien) uz tālruni: 63050591 vai nosūtot uz e-pasta adresi: info@oksdu.lv, vai ūdens skaitītāja rādījumus nodot mūsu mājas lapā - sadaļā "skaitītāju nodošana un rēķini".

 

SIA "Ozolnieku KSDU"
Atpakaļ