Paziņojums par siltuma tarifa projektu

Datums: 03.05.2019

SIA “Ozolnieku KSDU”, vienotais reģistrācijas Nr. 41703003356, juridiskā adrese Kastaņu 2, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018, Latvija, 12.04.2019. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku saskaņā ar 14.04.2010. SPRK lēmumu Nr. 1/7.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)

Piedāvātais tarifs
(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).

Siltumenerģijas ražošana, pārvalde un sadale, tirdzniecība

61.18

EUR/MWh

69.28

EUR/MWh

13.24%

Siltumenerģijas ražošana, pārvalde un sadale, tirdzniecība (Saules iela 1, Saules iela 7 Saules iela 3, Saules iela 11, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads un Aizupes 4, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads)

Diferencētais tarifs

48.73

EUR/MWh

N/A, diferencētais tarifs

Šī gada 21.maijā plkst.12.00 Regulators organizēs uzklausīšanas sanāksmi Ozolnieku novada Tautas nama zālē. Uzklausīšanas sanāksmes mērķis ir informēt sabiedrisko pakalpojumu lietotājus par tarifu projektu un tajā ietvertajām izmaksām, nepieciešamību mainīt tarifus, sniegt atbildes uz sabiedrisko pakalpojumu lietotāju jautājumiem un uzklausīt lietotāju ieteikumus un priekšlikumus par tarifu projektu.

Piedāvātie tarifi varētu stāties spēkā ar 01.10.2019Tarifu izmaiņas ir saistītas ar SIA “Ozolnieku KSDU” siltumenerģijas ražošanas un tirdzniecības pakalpojumu sniegšanu Ānes ciemā, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā kas par vairāk kā 10% izmaina tarifa aprēķinam izmantoto prognozēto siltumenerģijas apjomu, kā arī ar elektrības ražošanu koģenerācijā pārtraukšanu.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu projektu  lietotājs var Kastaņu ielā 2, Ozolniekos šādā laikā: pirmdienās no plkst. 17.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz plkst.10.00, iepriekš sazinoties ar SIA „Ozolnieku KSDU” ekonomisti Jeļenu Kovaļonoku, tālruņa numurs 63084562.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „Ozolnieku KSDU” Kastaņu 2, Ozolniekos, info@oksdu.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.
Atpakaļ