OKSDU tehniskie noteikumi

Datums: 28.05.2019

Šī sadaļa jums ir aktuāla, ja esat zemes īpašnieks, būvuzņēmējs vai to pārstāvis un esat ieplānojis veikt būvniecības, rakšanas darbus īpašumā, kuru šķērso centralizētais ūdensvads, centralizētā sadzīves kanalizācija, ielu apgaismojuma kabeļi, siltumtrases vai pieslēgties SIA “Ozolnieku KSDU”.  apsaimniekošanā esošām inženierkomunikācijām.

Ja nepieciešams sagatavot būvprojektu un ir paredzēti būvniecības darbi, jums nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus no SIA “Ozolnieku KSDU”.

Tehniskie noteikumi nosaka prasības, kas jāievēro darbu veikšanas laikā, lai netiktu bojātas SIA “Ozolnieku KSDU” inženierkomunikācijas. Lai pieteiktos tehnisko noteikumu sagatavošanai, sūtiet brīvas formas iesniegumu uz e-pasta adresi info@oksdu.lv vai ierodoties Kastaņu ielā 2, Ozolniekos un aizpildot brīvas formas iesniegumu. Iesniegumā norādiet informāciju:

  • pasūtītājs (vārds, uzvārds);
  • kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasts);
  • objekta adrese, kurā paredzēti darbi;
  • darbu mērķis;
  • situācijas plāns (objekta skice).

Tehniskie noteikumi tiek izsniegti divu nedēļu laikā.
Atpakaļ