Saņemti PMLP dati par deklarētiem iedzīvotajiem

Datums: 06.06.2019

Saskaņā ar noslēgto līgumu starp Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un SIA "Ozolnieku KSDU" tiks aktualizēti dati par daudzdzīvokļu mājās deklarēto iedzīvotāju skaitu. Aicinām iedzīvotājus pārbaudīt un aktualizēt savā dzīvokļa īpašumā deklarēto personu skaitu.

Ozolnieku KSDU
Atpakaļ