Cienījamais aukstā ūdens pakalpojuma lietotāj!

Datums: 19.08.2019

Lai iedzīvotāji par ūdensapgādi un kanalizāciju maksātu atbilstoši faktiski izmantotajam apjomam, SIA ”Ozolnieku KSDU” aicina Ānes, Teteles, Garozas, Emburgas, Ozolnieku, Jaunpēternieku, Branku ciemu iedzīvotājus savos īpašumos uzstādīt aukstā ūdens komercuzskaites mēraparātus.

Informācija aukstā dzeramā ūdens pakalpojuma lietotājiem:

  • par piegādāto ūdeni, gadījumā, ja nav uzstādīts skaitītājs, iedzīvotājiem jānorēķinās pēc pašvaldības apstiprinātajām ūdens patēriņa normām;
  • līdz 2020.gadam privātmāju īpašniekiem par saviem līdzekļiem jāizbūvē ūdens komercuzskaites mēraparāta mezgls vai jānodrošina speciāla vieta vai telpa ūdenssaimniecības pakalpojumu mērierīces uzstādīšanai, piemēram, ēkas pagrabā vai tai piederošajā teritorijā, gadījumos, ja komercuzskaites mēraparāts šobrīd nav uzstādīts un uzskaite notiek pēc pašvaldības apstiprinātās aukstā ūdens patēriņa normas;
  • privātmāju īpašumos komercuzskaites mēraparātus uzstāda SIA “Ozolnieku KSDU”, tas ir bezmaksas pakalpojums;
  • uzstādot aukstā ūdens komercuzskaites mēraparātus daudzdzīvokļu ēkās, plombēšanu veic tikai SIA "Ozolnieku KSDU", neatkarīgi no tā, kāds komersants ir veicis skaitītāja uzstādīšanu;
  • Plomba ir apliecinājums ūdens skaitītāja un tā uzstādīšanas atbilstībai normatīvajām prasībām;
  • Aizliegta esošās plombas patvaļīga noņemšana vai bojāšana;
  • Plombēšanu veic SIA "Ozolnieku KSDU" santehniķi, izsniedzot jums darbu aktu;
  • Ja plombas nav uzstādījis SIA “Ozolnieku KSDU”, šāda plomba tiks noņemta un uzstādīta SIA “Ozolnieku KSDU” plomba, par to piestādot rēķinu.Atpakaļ