Par siltumapgādes tarifu pakalpojuma saņēmējiem Ānes ciematā

Datums: 28.08.2019

SIA "Ozolnieku KSDU" informē, ka saskaņā ar 30.05.2019. Ozolnieku novada domes sēdē pieņemto lēmumu, no 2019 - 2020. gada apkures sezonas sākuma līdz jauna tarifa apstiprināšanai siltumapgādes tarifs pakalpojuma saņēmējiem Ānes ciematā, Ozolnieku novadā, noteikts 61.18 EUR/MWh.
Atpakaļ