Paziņojums par tarifu projektiem

Datums: 22.11.2019

SIA “Ozolnieku KSDU”, vienotais reģistrācijas Nr. 41703003356, juridiskā adrese Kastaņu 2, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018, Latvija, 13.11.2019. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektus, kas ir aprēķināti saskaņā ar Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku saskaņā ar 14.04.2010. SPRK lēmumu Nr. 1/7.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)

Piedāvātais tarifs
(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%).

Siltumenerģijas ražošana, pārvalde un sadale, tirdzniecība Ozolniekos, Cenu pagasts, Ozolnieku novads

61.18

EUR/MWh

63.66

EUR/MWh

4.05%

(palielinājums)

Siltumenerģijas ražošana, pārvalde un sadale, tirdzniecība Brankas ciemā, Cenu pagasts, Ozolnieku novads

61.18

EUR/MWh

50.40

EUR/MWh

17.62%

(samazinājums)

Siltumenerģijas ražošana, pārvalde un sadale, tirdzniecība Ānes ciemā, Cenu pagasts, Ozolnieku novads

61.18

EUR/MWh

59.17

EUR/MWh

3.28%

(samazinājums)

Šī gada 17. decembrī plkst. 12.00 Regulators organizēs uzklausīšanas sanāksmi Ozolnieku novada Domes apspriežu zālē. Uzklausīšanas sanāksmes mērķis ir informēt sabiedrisko pakalpojumu lietotājus par tarifu projektiem un tajā ietvertajām izmaksām, nepieciešamību mainīt tarifus, sniegt atbildes uz sabiedrisko pakalpojumu lietotāju jautājumiem un uzklausīt lietotāju ieteikumus un priekšlikumus par tarifu projektiem.

Piedāvātie tarifi varētu stāties spēkā ar 01.02.2020. Tarifu izmaiņas ir saistītas
ar
SIA “Ozolnieku KSDU” siltumenerģijas ražošanas un tirdzniecības pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu Ānes ciemā, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, kas par vairāk kā 10% izmaina tarifa aprēķinam izmantoto prognozēto siltumenerģijas apjomu, kā arī ar elektrības ražošanas koģenerācijā pārtraukšanu.

Sakarā ar Ozolnieku novada domes 18.07.2019. sēdes lēmumu (prot.Nr.8, 21.p.), jaunie projekti paredz atsevišķu maksu par MWh katrā no Ozolnieku novada ciemiem, nevis vienotu, kā tas bijis iepriekš.

Iepazīties ar tarifu projektos ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu projektiem  lietotājs var Kastaņu ielā 2, Ozolniekos šādā laikā: pirmdienās no plkst. 17.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz plkst.10.00, iepriekš sazinoties ar SIA „Ozolnieku KSDU” ekonomisti Jeļenu Kovaļonoku, tālruņa numurs 63084562.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „Ozolnieku KSDU” Kastaņu 2, Ozolniekos, info@oksdu.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.
Atpakaļ