Par tarifiem Jelgavas novada centralizētajās siltumapgādes sistēmās

Datums: 06.12.2022

SIA “Ozolnieku KSDU” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā apstiprināšanai iesniedzis aprēķinātos siltumenerģijas tirdzniecības tarifus Branku ciemā.

Ir paredzams, no 2023. gada 1. janvāra līdz 31. janvārim tarifs Brankās būs 194,10 EUR/MWh bez PVN (ar iekļautiem siltumenerģijas komersanta zaudējumiem, kas gūti iepriekšējā periodā), savukārt no 2023. gada 1. februāra līdz 30. aprīlim tas samazināsies par 2,26 % un būs 189,72 EUR/MWh bez PVN (bez iekļautiem zaudējumiem).

Tā kā šajā apkures sezonā ir paredzēts valsts atbalsts iedzīvotājiem apkures sadārdzinājuma daļējai segšanai, iedzīvotājiem par 1 siltumenerģijas MWh būs jāmaksā, atbilstoši tabulās sniegtajai informācijai.

Periods / 01.10.2022.-31.12.2022.

Tarifs

Ozolnieki

Kalnciems

Āne

Brankas

EUR/MWh bez PVN

100.38

154.91

156.23

148.84

Maksa ar valsts kompensāciju par 1 MWh

EUR/MWh bez PVN

84.19

109.49

109.62

108.42

 

 

Periods / 01.01.2023.-31.01.2023.

 

Tarifs

Ozolnieki

Kalnciems

Āne

Brankas

 

EUR/MWh bez PVN

100.38

154.91

156.23

194.10

 

Maksa ar valsts kompensāciju par 1 MWh

 

EUR/MWh bez PVN

84.19

109.49

109.62

113.41

 

 

Periods / 01.02.2023.-30.04.2023.

Tarifs

Ozolnieki

Kalnciems

Āne

Brankas

EUR/MWh bez PVN

100.38

154.91

156.23

189.72

Maksa ar valsts kompensāciju par 1 MWh

EUR/MWh bez PVN

84.19

109.49

109.62

112.97

Branku ciema siltumapgādes tarifa kāpums saistīts ar dabasgāzes cenas pieaugumu. Pārējās SIA “Ozolnieku KSDU” centralizētajās siltumapgādes sistēmās tarifi paliek nemainīgi un ir spēkā kopš 1.03.2022.

Ānē un Kalnciemā, kur tāpat kā Brankās kā kurināmais vēsturiski izmantota dabasgāze, šai apkures sezonai izdevies rast tehniskus risinājumus, aizvietojot dabasgāzi ar propāna gāzi. Pateicoties propāna gāzes salīdzinoši zemākai cenai (2.5 reizes zemāka par dabasgāzes cenu pirms 2022./23. gada apkures sezonas), šajos ciemos izdevies saglabāt esošos noteiktos tarifus. Brankās propāna gāzes sistēmu nebija tehniski iespējams pielāgot.

Visās minētajās centralizētajās siltumapgādes sistēmās 2023./24. apkures sezonu plānots uzsākt kā kurināmo izmantojot vietējos atjaunojamos energoresursus.

SIA “Ozolnieku KSDU” 2023. gadā plāno izbūvēt šķeldas un granulu apkures sistēmas pilnīgai dabasgāzes kā kurināmā aizstāšanai centralizētajā siltumapgādē.

Ņemot vērā ārkārtas apstākļus enerģētikā saistībā ar straujo energoresursu cenu kāpumu, SIA “Ozolnieku KSDU” 2022./23. gada apkures sezonā uzņēmies vairākus tehniskus izaicinājumus pārorientējot siltumenerģijas ražošanu, lai nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvu pakalpojumu par pēc iespējas zemāku
Atpakaļ