Paziņojums par noslēgtu pakalpojumu līgumu

Datums: 30.01.2012

2012. gada 27. janvārī noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu Nr. 4/2012 iepirkumā : "Juridiskie pakalpojumi ERAF un KF projektu vadībā, identifikāc.nr. OKSDU 2012/1".

Uzvarētājs : SIA "Baltic Contractor" ar līgumcenu Ls 9000
Atpakaļ