Jaunumi

17.06.2013

Siltumtīklu izbūve Ozolniekos

SIA „Ozolnieku KSDU” informē, ka ir uzsākusi projekta „Siltumtīklu izbūve Ozolniekos” realizāciju. Projekta līdzfinansējumam SIA „Ozolnieku KSDU” ir noslēgusi līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru Nr. L-PCS-13-0091 par projekta “Siltumtīklu izbūve Ozolniekos” realizāciju, kas paredz Kohēzijas Fonda programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.2.1. aktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” līdzfinansējumu projekta attiecināmajām Lasīt vairāk

06.06.2013

Paziņojums par SIA “Ozolnieku KSDU” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

SIA „Ozolnieku KSDU” izstrādāja un 2013.gada 5. jūnijā SPRK iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu Ozolnieku pagastā, Branku ciemam un Jaunpēternieku ciemam, Cenu pagastā, Emburgas ciemam un Garozas ciemam, Salgales pagastā, Ozolnieku novadā, kas ir aprēķināts saskaņā ar SPRK 2010.gada 12.maija padomes lēmumu Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Lasīt vairāk

06.06.2013

Satiksmes organizācijas izmaiņas

Sakarā ar ūdenssaimniecības attīstības projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku ciemā”ID. Nr. OKSDU 2012/6KF, tiks traucēta satiksme. Nospiediet "Lasīt vairāk", lai redzētu satiksmes organizācijas shēmas.

Lasīt vairāk

30.05.2013

Izsludināti jauni iepirkumi

Izsludināti iepirkumi dzīvojamo māju Saules ielā 1, Saules ielā 7, Saules ielā 9, Brankās renovācijai. Vairāk lasīt sadaļā - Iepirkumi

Lasīt vairāk

02.05.2013

Izsludināts jauns iepirkums dzīvojamās mājas renovācijai

Izsludināts iepirkums dzīvojamās mājas Stadiona ielā 12, Ozolniekos vienkāršotai renovācijai. Vairāk lasīt sadaļā "Iepirkumi"

Lasīt vairāk

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114