Jaunumi

11.07.2012

Grozījumi "Projektēšana un būvdarbi" iepirkuma nolikuma punktos

Grozījumi iepirkuma nolikumā "Projektēšana un būvdarbi - Ūdens ieguves, sagatavošanas un uzglabāšanas ietaišu (ŪAS) proejektēšana un izbūve, Notekūdeņu atīrīšanas ietaišu (NAI) projektēšana un izbūve projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku ciemā" (ID Nr. OKSDU 2012/6KF)

Lasīt vairāk

11.07.2012

Grozījumi iepirkuma nolikumā"Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība" ID Nr. OKSDU 2012/7KF

Grozījumi iepirkumā  "Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība Kohēzijas fonda līdzfinansētājam projektam "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku ciemā" (ID Nr.OKSDU 2012/7KF)

Vairāk informācijas sadaļā "Iepirkumi"

Lasīt vairāk

06.07.2012

Pagarināts iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas termiņš līdz 27.07.2012. plkst.14.00

Pagarināts iepirkuma "Projektēšana un būvdarbi" id.Nr. OKSDU 2012/6KF piedāvājuma iesniegšanas termiņš līdz 27.07.2012. plkst.14.00

Lasīt vairāk

06.07.2012

Pagarināts iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas termiņš līdz 30.07.2012. plkst.14.00

Pagarināts iepirkuma "Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība", id.Nr. OKSDU 2012/7KF piedāvājuma iesniegšanas termiņš līdz 30.07.2012. plkst.14.00

Lasīt vairāk

03.07.2012

Precizējumi Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku ciemā" nolikumos

Iepirkumu komisija ir veikusi precizējumus iepirkumos "Projektēšana un būvdarbi" (Identifikācijas Nr. OKSDU 2012/6KF) un "Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība" (OKSDU 2012/7KF).

 

Lasīt vairāk

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114