Jaunumi

05.06.2012

Meliorācijas ielas 21 renovācijas iepirkuma konkursa uzvarētājs

SIA "Ozolnieku KSDU" iepirkumu komisija par Meliorācijas ielas 21, renovācijas iepirkumu konkursa uzvarētāju ir pasludinājusi SIA "Rimts"

Lasīt vairāk

04.06.2012

Saules ielas 11, Brankās renovācijas iepirkuma konkursa uzvarētājs

SIA "Ozolnieku KSDU" iepirkumu komisija par Saules ielas 11, Brankās renovācijas iepirkumu konkursa uzvarētāju ir pasludinājusi SIA "Rimts"

Lasīt vairāk

04.06.2012

Paziņojums par noslēgtu pakalpojumu līgumu

2012. gada 1. jūnijā noslēgts līgums par juridisko pakalpojumu sniegšanu Nr. 16/2012 iepirkumā : "Juridiskie pakalpojumi, Identifikāc. Nr. OKSDU 2012/8".

Lasīt vairāk

01.06.2012

Tiek izsludināts konkurss - Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība Kohēzijas fonda līdzfinansētajam projektam

Tiek izsludināts konkurss - Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība Kohēzijas fonda līdzfinansētajam projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku ciemā” Civiltiesiskā līguma Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/029 ietvaros (FIDIC Dzeltenā grāmata), iepirkuma identifikācijas Nr. OKSDU 2012/7KF

Lasīt vairāk

01.06.2012

Tiek izsludināts konkurss - Projektēšana un būvdarbi - Ūdens ieguves, sagatavošanas un uzglabāšanas ietaišu projektēšana un izbūve, Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu projektēšana un izbūve

„Projektēšana un būvdarbi - Ūdens ieguves,  sagatavošanas un uzglabāšanas ietaišu(ŪAS) projektēšana un izbūve, Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu(NAI)  projektēšana un izbūve projekta  „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku ciemā” Civiltiesiskā līguma Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/029 ietvaros, (FIDIC Dzeltenā grāmata), iepirkuma identifikācijas Nr. OKSDU 2012/6KF.

Lasīt vairāk

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114