Padome

Informācija dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām.

Ņemot vērā dzīvokļu īpašnieku un dzīvokļu īpašnieku ar kopības lēmumiem izvirzīto pilnvaroto personu aktivitāti un izrādīto vēlmi piedāvāt risinājumus dažādos aktuālos ar pārvaldīšanu saistītos jautājumos, SIA "Ozolnieku KSDU" valde ir ierosinājusi iniciatīvu izveidot dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto pārstāvju konstultatīvo padomi, kurā dzīvokļu īpašniekiem caur izvirzītajiem pārstāvjiem būtu iespēja noteiktā kārtībā skatīt ar apsaimniekošanu saistītos jautājumus un sniegt uzņēmuma valdei savus ierosinājumus, idejas, apsvērumus, komentārus, iebildumus, u.tml.

Konsultativas padomes nolikums

 

SIA "Ozolnieku KSDU" ir sagatavojusi jaunizveidojamās konsultatīvās padomes nolikuma projektu (skatīt pievienotajā failā). Uzaicinām dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas iepazīties ar sagatavoto dokumentu un rūpīgi izvērtēt tā saturu un jēgu.

 

Gadījumā, ja Jums ir konstruktīvi piedāvājumi par nolikuma satura izmaiņām, gaidīsim jūsu ierosinājumus attiecībā uz nolikumu uz elektroniskā pasta adresi info@oksdu.lv.