Publiskojamā informācija

Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Drīzumā..

Iemaksas pašvaldības budžetā

Drīzumā..

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums

Drīzumā..

Neauditēti ceturkšņu pārskati

Auditēts gada pārskats

Cita nozīmīga informācija


 

Kārtība, kādā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas uzdod SIA Ozolnieku KSDU preču vai pakalpojumu iegādi  no trešajām personām

Pārvaldīšanas maksas sapulce 28.11.2017