Publiskojamā informācija

Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Drīzumā..

Iemaksas pašvaldības budžetā

Drīzumā..

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums

Drīzumā..

Atalgojuma politikas principi

Valdes priekšsēdētāja mēnešalga

1257,44 Eur

Valdes locekļa mēnešalga

110.26 Eur

 

Neauditēti ceturkšņu pārskati

Auditēts gada pārskats

Valdes sēžu darba kārtība

 

 

Cita nozīmīga informācija