Siltumapgāde

SIA “Ozolnieku KSDU” nodrošina centralizēto siltumapgādi Ozolnieku novadā - Ānē, Brankās un Ozolniekos.

Uzņēmumam pieder trīs katlu mājas, no kurām viena ir 2016. gadā atklātā šķeldas katlu māja Ozolniekos, Zemgales ielā 2 (jauda 3,1 MW), kas kopā ar gāzes katlu māju Kastaņu ielā 2 (kopējā jauda 3,86 MW) ar centralizēto karstā ūdens un apkures pakalpojumu apgādā 22 dzīvojamos namus, kā arī 14 uzņēmumus un iestādes Ozolnieku ciemā. Tā kā SIA “Ozolnieku KSDU” diversificē izmantojamo kurināmo, Ozolnieku iedzīvotājiem tiek nodrošināta lielāka enerģētiskā neatkarība un stabilitāte.

Uzņēmuma īpašumā esošā katlu māja Spartaka ielā 2, Brankās (jauda 0,625 MW), kur kā kurināmais tiek izmantota dabasgāze, ar siltumenerģiju apgādā 5 ciema daudzdzīvokļu namus.

2018. gada rudenī uzņēmums uzsāka centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniegšanu Ozolnieku novada Ānes ciemā, kur ar dabasgāzi apkurināmu ūdenssildāmo katlu kopējā jauda ir 1,678 MW, apkures sezonā nodrošinot siltumu 9 daudzdzīvokļu namiem, 4 uzņēmumiem un pašvaldības iestādēm.

Papildus iepriekš minētajam, SIA “Ozolnieku KSDU” siltumapgādes struktūrvienības apsaimniekošanā atrodas 12 gāzes katlu mājas Ozolniekos, Brankās un Tetelē, kas ar decentralizētu siltumapgādi nodrošina gan dzīvojamās mājas, gan arī pašvaldības iestādes.

Dzīvojamo māju siltumenerģijas patēriņa dati par 2018/2019. gada apkures sezonu MWh pieejami ŠEIT.