Iepirkumi

 

,SIA "Ozolnieku KSDU" iepirkumi:

 

<

Iepirkumu procedūra

Iepirkuma izsludināšanas datums

Piedāvājuma

iesniegšanas datums un laiks

Uzvarētājs

Dokumenti

Degvielas iegāde apsaimniekošanas darbību un pakalpojumu nodrošināšanai

ID Nr. OKSDU 2017/4

07.09.2017.

18.09.2017.

plkst. 14.00

SIA "Latvijas nacionālā naftas kompānija"

 

 

Cenu aptauja elektroinstalāciju pārbaudei daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās Ozolnieku novadā (12 mājas)
25.08.2017. 01.09.2017.

Kurināmās šķeldas piegāde SIA "Ozolnieku KSDU" vajadzībām

ID Nr. OKSDU 2017/3

21.08.2017.

12.09.2017.

plkst. 10.00

OU "Reinpaul"

SIA "Bioenergy Holdings"


 

Kurināmās šķeldas piegāde SIA "Ozolnieku KSDU" vajadzībām

ID Nr. OKSDU 2017/2

IEPIRKUMA PROCEDŪRA PĀRTRAUKTA!


 

Cenu aptauja mājas Rīgas ielā 18 tehniskās dokumentācijas sagatavošanai ALTUM programmas ietvaros 20.06.2017. 30.06.2017.
Cenu aptauja mājas Meliorācijas ielā 15 tehniskās dokumentācijas sagatavošanai ALTUM programmas ietvaros 20.06.2017. 30.06.2017.

Hidrodinamiskās iekārtas iegāde SIA "Ozolnieku KSDU" vajadzībām

ID Nr. OKSDU 2017/1

21.04.2017. 08.05.2017. plkst.14.00

SIA IKF "Politehnika"

summa 25'330.00 EUR

 

 

 

 

IZSOLE!!!

Vieglais pasažieru auto Renault Megane

Rakstiski piedāvājumi iesniedzami

līdz 03.04.2017. plkst. 13:00

IZSOLE!!!

Grīdu uzkopjamā iekārta KӒRCHER B40W Bp

Rakstiski piedāvājumi iesniedzami

līdz 03.04.2017. plkst. 10:00

Inženiertīklu un kanalizācijas sūkņu stacijas projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojuma iegāde

ID Nr. OKSDU 2016/10


Iepirkums SIA "Ozolnieku KSDU" un Ozolnieku novada domes vajadzībām

01.12.2016.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz

12.12.2016. plkst.10.00

OBJEKTA PUBLISKA APSKATE 06.12.2016. plkst. 14.00

t.25616009 (Rihards Zakrepskis)

SIA "AUGEO GROUP"
Piedāvātā līgumcena bez PVN
32'700.00 EUR

Inženiertīklu un kanalizācijas sūkņu stacijas projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojuma iegāde

ID Nr. OKSDU 2016/9

Iepirkuma procedūra pārtraukta. Iemesls - neprecīza iepirkuma dokumentācija.

Inženiertīklu un kanalizācijas sūkņu stacijas projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojuma iegāde

ID Nr. OKSDU 2016/8 KF

29.09.2016.

17.10.2016.

10:30

Bez rezultāta.

Nav saņemts neviens piedāvājums.

Inženiertīklu un kanalizācijas sūkņu stacijas projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojuma iegāde

ID Nr. OKSDU 2016/7 KF

29.09.2016.

17.10.2016.

10:00

Iepirkumu procedūra pārtraukta.

Iemesls: nepietiekams finansējums.

Dūmvadu, tās pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi

Identifikācijas Nr.

OKSDU 2016/6

 

22.09.2016. 03.10.2016. 14:00
Jelgavas pilsētas un rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība

Inženiertīklu un kanalizācijas sūkņu stacijas projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojuma iegāde

Identifikācijas Nr.

OKSDU 2016/5 KF

 

IEPIRKUMA PROCEDŪRA PĀRTRAUKTA!!!

01.09.2016.
Iepirkuma procedūra pārtraukta!

DEGVIELAS IEGĀDE APSAIMNIEKOŠANAS DARBĪBU UN PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANAI


Identifikācijas

Nr. OKSDU 2016/4

03.08.2016.

15.08.2016.

plkst. 14:00

SIA "ASTARTE-NAFTA"

 

 

Dūmvadu, tās pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi dzīvojamās mājās, kuru pārvaldnieks ir SIA „Ozolnieku KSDU”

Identifikācijas Nr.

OKSDU 2016/3

IEPIRKUMA PROCEDŪRA PĀRTRAUKTA!!!

25.08.2016.

05.09.2016.

plkst. 14:00

Iepirkuma procedūra pārtraukta!

Kurināmās šķeldas piegāde SIA “Ozolnieku KSDU” vajadzībām

Identifikācijas

Nr.OKSDU 2016/2

 

04.08.2016.

18.08.2016.

plkst.: 10:00

SIA "Vīgranti"

SIA "Mežu pārvalde"

OU "Reinpaul"

Atklāts konkurss

 

Autotransporta 5 vienību iegāde finanšu līzingā

Identifikācijas

Nr.OKSDU 2016/1

19.07.2016.

29.08.2016.

plkst.10:00

Mainīts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!

IEPIRKUMA PROCEDŪRA IZBEIGTA
Iepikuma nolikums papildināts ar detalizētākām vides prasībām!

Cenu aptauja par apsekošanas pakalpojumu

lūdzu skatīt pievienoto dokumentu.

03.02.2016. 19.02.2016.

DEGVIELAS IEGĀDE APSAIMNIEKOŠANAS DARBĪBU UN PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANAI


ID Nr. OKSDU 2015/3

10.07.2015. 21.07.2015. plkst.14:00

SIA "ASTARTE-NAFTA"

 

 

 

JAUNAS TRAKTORA PIEKABES IEGĀDE SIA „OZOLNIEKU KSDU” VAJADZĪBĀM

 

ID Nr. OKSDU 2015/2
08.07.2015. 20.07.2015. plkst.14:00

SIA "Torres"

 

 

 

LIETOTAS AUTOMAŠĪNAS IEGĀDE SIA „OZOLNIEKU KSDU” VAJADZĪBĀM

 

ID Nr. OKSDU 2015/1

06.05.2015. 19.05.2015. plkst. 10:00

Gints Seglins

 

 

Atklāts konkurss

"Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielajā ielā 16, Jelgavā, vienkāršota renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/169 "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielā ielā 16 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" ietvaros"

Iepirkuma identifikācijas Nr. OKSDU 2014/12 ERAF

16.12.2014. 20.01.2015. plkst.14:30

SIA "GS CELT"

 

 

IEPIRKUMA PROCEDŪRA PĀRTRAUKTA 08.07.2015.

Iepirkums "Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta „Siltumtīklu izbūve Ozolniekos” ietvaros" Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/039 "Siltumtīklu izbūve Ozolniekos" ietvaros

1.kārta – kandidātu atlase.

Iepirkuma identifikācijas Nr. OKSDU 2014/11 KF

26.08.2014. 16.09.2014. plkst. 15:00 SIA "Firma L4"

 

 

Iepirkums "Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta „Šķeldas katlu mājas izbūve Ozolniekos” ietvaros" Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/037 "Šķeldas katlu mājas izbūve Ozolniekos" ietvaros

1.kārta – kandidātu atlase.

Iepirkuma identifikācijas Nr. OKSDU 2014/10 KF

26.08.2014. 16.09.2014. plkst.14:00 SIA "Firma L4"

Iepirkums "Šķeldas katlumājas ar jaudu 3.1 MW/st izbūve Ozolniekos” Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/037 "Šķeldas katlu mājas izbūve Ozolniekos" ietvaros

1.kārta - kandidātu atlase.

Iepirkuma identifikācijas Nr. OKSDU 2014/8 KF

04.08.2014.

14.08.2014. nolikums ir grozīts

25.08.2014., plkst. 14:00
UAB "ENERSTENA"
Tiesības slēgt līgumu piešķirtas otrās vietas ieguvējam
SIA "INOS"

Katlumājas_vieta_topo

Katlu_majas_vieta_uz_topografijas

2014.07.20._Katlu maja_PAU_tehn. not.pdf

Katlu majas un siltumtrases topograf.Skolas iela.rar

Geologija_Skolas 9. Ozolnieki.rar

!!!GROZĪTS NOLIKUMS Jaunā redakcijā PCS 04_037 Ozolnieki Katls 1 Kandidatu atlases nolikums 140814.doc

Iepirkums "Siltumtīklu izbūve Ozolniekos" Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/039 "Siltumtīklu izbūve Ozolniekos" ietvaros

1.kārta - kandidātu atlase.

Iepirkuma identifikācijas Nr. OKSDU 2014/9 KF

30.07.2014.

06.08.2014. un 11.08.2014. nolikums ir precizēts

19.08.2014. nolikums ir grozīts

lēmums par iepirkuma līguma slēgšanu atcelts 19.02.2015.

20.08.2014. plkst. 14:00

Iesniegšana pagarināta līdz 02.09.2014. plkst. 14:00

SIA "Ostas celtnieks"

Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu atcelts, veikta piedāvājumu pārvērtēšana un tiesības slēgt līgumu tiek piešķirtas

Personu apvienība SIA "DGS" un SIA "TG Construction"

 

 

 

 

Atklāts konkurss

"Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meliorācijas ielā 25, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, vienkāršota renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/10/067 "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meliorācijas ielā 25 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" ietvaros"

Iepirkuma identifikācijas Nr. OKSDU 2014/7 ERAF

16.04.2014. 20.05.2014. plkst. 15:00

SIA "Benson Industry"

 

 

Atklāts konkurss

"Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielajā ielā 16, Jelgavā, vienkāršota renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/169 "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielā ielā 16 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" ietvaros"

Iepirkuma identifikācijas Nr. OKSDU 2014/6 ERAF

16.04.2014. 20.05.2014. plkst. 14:30

SIA "Torensberg"

 

 

IEPIRKUMA PROCEDŪRA PĀRTRAUKTA 16.09.2014.

Atklāts konkurss

"Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 9, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, vienkāršota renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/10/074 "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 9 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" ietvaros"

Iepirkuma identifikācijas Nr. OKSDU 2014/5 ERAF

15.04.2014. 20.05.2014. plkst. 14:00

SIA "Benson Industry"

 


 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 7, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, vienkāršota renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/10/064 "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 7 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" ietvaros

Iepirkuma identifikācijas Nr. OKSDU 2014/4 ERAF

09.04.2014. 23.04.2014. plkst. 15:00

SIA "GS Celt"

Protokols

 

 

2.pielikums

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 1, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, vienkāršota renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/10/066 "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 1 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" ietvaros

Iepirkuma identifikācijas Nr. OKSDU 2014/3 ERAF

08.04.2014. 23.04.2014. plkst. 14:00

SIA "GS Celt"

 

 

 

 

 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 9, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, vienkāršota renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/478 "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 9, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā energoefektivitātes paaugstināšana" ietvaros

Iepirkuma identifikācijas Nr. OKSDU 2014/2 ERAF

04.04.2014. 15.04.2014. plkst. 14:00

SIA "Benson Industry"

 

 

 

Degvielas iegāde apsaimniekošanas darbību un pakalpojumu nodrošināšanai

Iepirkuma identifikācijas numurs OKSDU 2014/1

04.03.2014. 17.03.2014. plkst. 14:00

SIA "Astarte Nafta"

 

 

 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Saules ielā 9, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/478 "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 9, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā energoefektivitātes paaugstināšana" ietvaros, iepirkuma identifikācijas Nr. OKSDU 2013/19 ERAF

30.05.2013. 10.06.2013 plkst. 11:30

16.09.2013.

pārtraukts

 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Saules ielā 7, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/10/064 "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 7, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā energoefektivitātes paaugstināšana" ietvaros, iepirkuma identifikācijas Nr. OKSDU 2013/18 ERAF 30.05.2013. 10.06.2013 plkst. 11:15

19.08.2013.

pārtraukts

 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Saules ielā 1, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/10/066 "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saules ielā 1, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā energoefektivitātes paaugstināšana" ietvaros, iepirkuma identifikācijas Nr. OKSDU 2013/17 ERAF 30.05.2013. 10.06.2013 plkst. 11:00

03.09.2013.

pārtraukts

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Stadiona ielā 12, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/10/069 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stadiona ielā 12, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros, iepirkuma identifikācijas Nr. OKSDU 2013/16 ERAF
02.05.2013 2013.gada 16.maijā plkst.10.00 SIA "Rimts"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Meliorācijas ielā 17, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/558 "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meliorācijas ielā 17, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā energoefektivitātes paaugstināšana" ietvaros

Identifikācijas Nr. OKSDU 2013/15 ERAF

17.04.2013. 30.04.2013. plkst. 11.30

SIA "Ratko"

 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Meliorācijas ielā 6, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/458 "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meliorācijas ielā 6, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā energoefektivitātes paaugstināšana" ietvaros

Identifikācijas Nr. OKSDU 2013/14 ERAF

17.04.2013. 30.04.2013. plkst. 11.00 SIA "AJ Celtnieks"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Rīgas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/479 "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā energoefektivitātes paaugstināšana" ietvaros

Identifikācijas Nr. OKSDU 2013/13 ERAF

17.04.2013. 30.04.2013. plkst. 10.30 SIA "Rimts"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Kastaņu ielā 9, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/610 "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kastaņu ielā 9, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā energoefektivitātes paaugstināšana" ietvaros

Identifikācijas Nr. OKSDU 2013/12 ERAF

17.04.2013.

30.04.2013. plkst. 10.00 SIA "Rimts"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Kastaņu ielā 9, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/610 "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kastaņu ielā 9, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā energoefektivitātes paaugstināšana" ietvaros

Identifikācijas Nr. OKSDU 2013/11 ERAF

16.04.2013 30.04.2013. plkst.10.00 17.04.2013. iepirkums pārtraukts

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Meliorācijas ielā 6, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/458 "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meliorācijas ielā 6, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā energoefektivitātes paaugstināšana" ietvaros

Identifikācijas Nr. OKSDU 2013/10 ERAF

11.04.2013 22.04.2013 plkst. 15:30 17.04.2013. iepirkums pārtraukts

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Rīgas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/479 "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 21, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā energoefektivitātes paaugstināšana" ietvaros

Identifikācijas Nr. OKSDU 2013/9 ERAF

11.04.2013 22.04.2013 plkst. 15:00 17.04.2013. iepirkums pārtraukts

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Meliorācijas ielā 17, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/558 "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meliorācijas ielā 17, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā energoefektivitātes paaugstināšana" ietvaros.

Identifikācijas Nr. OKSDU 2013/8 ERAF

11.04.2013 22.04.2013 plkst. 14:30 17.04.2013. pārtraukts

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Meliorācijas ielā 23, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/447 "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meliorācijas ielā 23, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā energoefektivitātes paaugstināšana" ietvaros

Identifikācijas Nr. OKSDU 2013/7 ERAF

09.04.2013 22.04.2013 plkst. 11:30
SIA "GS CELT"