Ēku apsaimniekošana

Apsaimniekošanas pakalpojums tiek sniegts daudzdzīvokļu mājās Ozolniekos, Garozā, Emburgā, Ānē, Jaunpēterniekos, Brankās.

Apsaimniekojamo daudzdzīvokļu māju skaits - 64

Renovētas daudzdzīvokļu mājas - 22

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku novadā ir noslēgts līgums ar  SIA ,,CleanR".

2020.gadā plānots veikt daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanasprojektus vienai mājai Ozolniekos un Brankās.