Jaunumi

18.06.2010

Informācija no AS "Latvijas Gāze"

Informācija iedzīvotājiem par rīcību maģistrālā gāzesvada avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem un par saimnieciskās darbības ierobežojumiem maģistrālo gāzesvadu un to objektu aizsargjoslās.

Jaunumam ir pielikums

Lasīt vairāk

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105