Kāpēc šogad ir tik lieli rēķini par siltumu?

Datums: 21.03.2012

Sabiedrisko pakalpojumu regulators 2008. gada 26. septembrī apstiprināja SIA "Ozolnieku KSDU" diferencētos siltumenerģijas tarifus atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas un dabasgāzes diferencētajiem tirdzniecības gala tarifiem dabasgāzes tirdzniecības cenai no 180-550 LVL/tūkst.nm3. 2009. gada 11. maijā diferencētos siltumenerģijas tarifus atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas un dabasgāzes diferencētajiem gala tarifiem dabasgāzes tirdzniecības cenai no 90-175 LVL/tūkst.nm3. Minētie siltumenerģijas tarifi joprojām vēl nav mainīti un ir spēkā arī pašlaik. Katru mēnesi A/S "Latvijas Gāze" līdz mēneša 10. datumam savā mājas lapā www.lg.lv, kā arī laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņo apstiprinātos tirdzniecības gala tarifus. Atbilstoši A/S "Latvijas Gāze" publicētajam paziņojumam par dabasgāzes tirdzniecības cenu SIA "Ozolnieku KSDU" pielieto Sabiedriskā pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināto siltumenerģijas tarifu.

Dabasgāzes tirdzniecības cenas pēdējos trīs gadus ir strauji augušas, kas uzskatāmi redzams tabulā.

2010. gada februāris 2011.gada februāris 2012.gada februāris
Tirdzniecības cena 115 LVL/tūkst.nm3 155 LVL/tūkst.nm3 210 LVL/tūkst.nm3
Tirdzniecības gala cena 166.10 LVL/tūkst.nm3 206.10 LVL/tūkst.nm3 273.10 LVL/tūkst.nm3 (ar papildus uzlikto akcīzes nodokli 12 LVL/tūkst.nm3
Siltumenerģijas tarifs 31.52 Ls/Mwh 36.72 Ls/Mwh 43.88 Ls/Mwh

Jāņem vērā tas, ka ar 2011. gada 1.janvāri tika paaugstināta PVN likme uz 12% līdzšinējo 10% vietā. Siltumenerģijas tarifa pieaugums saistīts ar dabasgāzes, kā arī kurināmā cenas pieaugumu.

Maksu par apkuri nosaka visā mājā patērētais siltumenerģijas daudzums. To būtiski ietekmē laika apstākļi. Jo zemāka āra gaisa temperatūra, jo lielāks siltumenerģijas patēriņš. Mājas kopējo siltumenerģijas patēriņu nosaka pēc siltuma skaitītāja rādījuma mājas ievadā katra mēneša pēdējā dienā. No kopējā siltumenerģijas patēriņa atņem siltumenerģijas daudzumu, kas nepieciešamas karstā ūdens uzsildīšanai (0.06 Mwh uz 1m3). Pārējais siltumenerģijas daudzums tiek sareizināts ar siltumenerģijas tarifu, iegūstot siltumenerģijas izmaksas apkurei visai mājai. Siltumenerģijas izmaksas uz 1m2 aprēķina, izdalot mājas kopējās siltumenerģijas izmaksas apkurei ar mājas kopējo dzīvojamo platību. Tālāk pēc katra dzīvokļa platības tiek aprēķināta katra dzīvokļa maksa par apkuri.

Katras dzīvojamās mājas siltumenerģijas patēriņi ir dažādi un to lielumu lielā mērā nosaka arī paši iedzīvotāji, veicot dažādus energoefektivitātes pasākumus, piemēram, māju siltināšanu, iekšējo sistēmu sakārtošanu, u.c. pasākumus siltuma zudumu samazaināšanai.
Atpakaļ