Aicinājums iedzīvotājiem laikus veikt ūdens skaitītāju verificēšanu!

Datums: 22.03.2012

Sākot ar aprīli, SIA "Ozolnieku KSDU" darbinieki veiks pasākumus, lai daudzdzīvokļu mājās tiktu nodrošināta ūdens patēriņa uzskaite pēc likumā noteiktajām prasībām. Kastaņu ielas 9 un Stadiona ielas 12 dzīvokļu mājām drīzumā tiks izlikti paziņojumi, kuros iedzīvotāji aicināti veikt ūdens skaitītāju verificēšanu, kuriem verificēšanas termiņš pārsniedz 4 gadus noteikto laiku. Pakāpeniski visām Ozolnieku daudzdzīvokļu mājām būs obligāta prasība nodrošināt mērījumu līdzekļu atbilstību, veicot nepieciešamos pasākumus.

Dzīvokļa un mājas īpašnieks ūdens patēriņa skaitītāju iegādājas par saviem līdzekļiem, kā arī sedz ar tā montāžu, noplombēšanu, verificēšanu saistītos izdevumus. Turpmāk sekojiet līdzi informācijai - par izcenojumiem skaitītāju verificēšanai SIA "Ozolnieki KSDU" mājaslapā. 

Atgādinām, ja klients nolēmis savā īpašumā veikt darbus, kas saistīti ar sanitārtehnisko ierīču remontu, cauruļu nomaiņu, u.tml., ja tiem nepieciešams noņemt skaitītāju, tas jāsaskaņo ar SIA "Ozolnieku KSDU". Lai iedzīvotājiem nebūtu domstarpību ar pakalpojumu sniedzēju par izrakstītajiem rēķiniem, iesakam rūpīgi nolasīt ūdens skaitītāja rādījumus.

SVARĪGI!! Ūdens skaitītāja rādījumus jānodod no mēneša 25. datuma līdz pēdējai mēneša dienai!
Atpakaļ