Izsludināts iepirkums kurināmās šķeldas piegādei

Datums: 04.08.2016

SIA "Ozolnieku KSDU", reģ.Nr.41703003356, juridiskā adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018, izsludina iepirkuma "Kurināmās šķeldas piegāde SIA “Ozolnieku KSDU” vajadzībām”. Iepirkuma identifikācijas Nr. OKSDU 2016/2.

Iepirkuma priekšmets – Kurināmās šķeldas iegāde un piegāde SIA “Ozolnieku KSDU” piegādes adresē Skolas ielā 9, Ozolniekos, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., atbilstoši iepirkuma nolikumam un tam pievienotajiem dokumentiem, tai skaitā Tehniskajai specifikācijai.

Iepirkuma nolikums ar pielikumiem pieejams vietnē www.oksdu.lv/iepirkumi vai ar to iespējams iepazīties Kastaņu ielā 2, Ozolniekos, līdz 2016.gada 18.augustam, plkst 10:00. Sīkāka informācija pa tālruni 63084560 vai epastu info@oksdu.lv.

Pieteikumi iesniedzami SIA “Ozolnieku KSDU”, Kastaņu ielā 2, Ozolniekos, līdz 2016.gada 18.augustam, plkst. 10:00.
Atpakaļ