Informācija SIA "Ozolnieku KSDU" apmeklētājiem

Datums: 26.09.2016

Ņemot vērā iedzīvotāju neizpratni par uzņēmuma darba laiku Kastaņu ielā 2, informējam, ka uzņēmuma darba laiks nav mainīts un apmeklētāji tiek pieņemti pēc iepriekš apstiprinātā darba laika:

  • Pirmdienās:  8:00 – 19:00
  • Otrdienās – Ceturtdienās: 8:00 – 17:00
  • Piektdienās: 8:00 – 14:00

Papildus sniedzam instrukciju par apmeklētāju apkalpošanas kārtību – ierodoties uzņēmuma telpās ar savu jautājumu ir jāvēršas pie biroja administratora, kas arī ieteiks ātrāko un ērtāko Jūsu jautājuma risināšanas veidu, nepieciešamības gadījumā nosūtīs Jūs pie attiecīga atbildīgā speciālista, vai sagatavos un pieņems iesniegumu.

Atgādinām, ka saziņai ar uzņēmumu ir iespējams izmantot mājas labu www.oksdu.lv, kur var sagatavot iesniegumu nosūtīšanai.

 

 

Ar cieņu,

SIA “Ozolnieku KSDU”

administrācija

 
Atpakaļ