PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Datums: 29.09.2016

SIA "Ozolnieku KSDU", reģ.Nr.41703003356, juridiskā adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018, izsludina iepirkumu Inženiertīklu un kanalizācijas sūkņu stacijas projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojuma iegāde”. Iepirkuma identifikācijas Nr. OKSDU 2016/7 KF.

Iepirkuma priekšmets – Inženiertīklu un kanalizācijas sūkņu stacijas projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojuma Ozolniekos, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., atbilstoši iepirkuma nolikumam un tam pievienotajiem dokumentiem, tai skaitā Tehniskajai specifikācijai.

Iepirkuma nolikums ar pielikumiem pieejams vietnē www.oksdu.lv/iepirkumi vai ar to iespējams iepazīties Kastaņu ielā 2, Ozolniekos, līdz 2016.gada 17.oktobrim, plkst 10:00. Sīkāka informācija pa tālruni 63084560 vai epastu info@oksdu.lv.

Piedāvājumi iesniedzami SIA “Ozolnieku KSDU”, Kastaņu ielā 2, Ozolniekos, līdz 2016.gada 17.oktobrim, plkst. 10:00.
Atpakaļ