Saeimas pieņemtie grozījumi likumos, būtiski kāpinājuši iedzīvotāju un uzņēmēju atkritumu apsaimniekošanas izmaksu slogu

Datums: 08.03.2018

Saskaņā ar Saeimā pieņemtajiem grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā (oficiālā publikācija 20.12.2017.) un Dabas resursu nodokļa likumā, no 2018. gada 1. janvāra Ozolnieku novada iedzīvotājiem maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir pieaugusi par 37%, jeb no Ozolnieku novada domes apstiprinātās maksas EUR 10,37 par 1m3 līdz apsaimniekotajā aprēķinātajai maksai EUR 14,19 par 1m3 (ar PVN).

Ņemot vērā likuma grozījumus, no 2018. gada 1. janvāra pašvaldībai vairs nav tiesību ar savu lēmumu apstiprināt kopējo atkritumu apsaimniekošanas maksu. Pašvaldība var ietekmēt tikai maksu par atkritumu apsaimniekotāja darbībām. Atbilstoši  2014. gada 21. martā ar SIA „L&T” (tagad SIA „Clean R”) noslēgtajam Līgumam “Par tiesībām veikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku novadā”, minētā maksa ir noteikta EUR 2,19 (bez PVN) par 1m3 un Ozolnieku novada pašvaldība līdz šim nav pieļāvusi tās paaugstināšanu.

Savukārt otru atkritumu apsaimniekošanas maksas daļu – tarifu par atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, kur ir ietverts dabas resursu nodoklis, pašvaldībai nav tiesības ietekmēt un to apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Atbilstoši komisijas lēmumam, apsaimniekotājs to iekļauj atkritumu maksā ar tarifa spēkā stāšanās dienu.

Līdz ar to Saeimas pieņemtie likumu grozījumi ir ietekmējuši to, ka Dabas resursu nodoklis par sadzīves atkritumu apglabāšanu no 2017. gada ir kāpis par 40%, sastādot EUR 35,00 par tonnu gadā, iepriekšējo EUR 25,00 vietā. Tāpat būtiski ir palielinājies poligona "Brakšķi" sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs 2018. gadā, kas uz paaugstinātā dabas resursu nodokļa rēķina ir audzis par 54,37%, sastādot EUR 47,70 par tonnu (bez PVN), iepriekšējo EUR 30,90 par tonnu (bez PVN un bez DRN) vietā.
Atpakaļ